Algemene Vergadering

Beste Ereleden, Steunende Leden, Werkende Leden en Toegetreden Leden,

 

In naam van gans het VNZ-bestuur wensen wij u en uw familie vooral een gezond en voorspoedig Nieuw Jaar 2015 en veel zeilgenot op onze Noordzee.

Graag nodigen wij jullie uit op de jaarlijkse ALGEMENE VERGADERING van zaterdag 21 februari 2015 om 14.30 uur in ons clublokaal “De Sloepe”.

Toetredende Leden die wensen Effectief Lid te worden, moeten hiervoor schriftelijk hun aanvraag doen bij de Voorzitter en dat vóór zaterdag 31 januari 2015 (Art.5.1.b van de Algemene Statuten). Enkel Toetredende Leden met een lidnummer tot en met 1064 komen in aanmerking. 

Wie zich geroepen voelt om toe te treden tot het bestuur en zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuursfunctie, moet minimaal 3 jaar “effectief lid” zijn. U dient uw  kandidatuur schriftelijk te richten aan het secretariaat:
V.N.Z. vzw, t.a.v. de Heer Voorzitter
de Smet de Naeyerlaan 1
8370-Blankenberge,
ten laatste 15 dagen vóór de Algemene Vergadering (Art.14.1. van de Algemene Statuten), d.w.z.: vóór vrijdag 6 februari 2015.

 

Namens het bestuur sportieve groeten en van harte welkom.

Roland Gillegot                                                            Eric Hermans

 

Secretaris                                                                    Voorzitter

Reactie schrijven

Commentaren: 0