NIEUW Afvalbeheer bij VNZ

Afval en afvalbeheer kosten elk jaar handenvol geld!

De bestaande container hoorde niet meer thuis in een hedendaagse jachthavenomgeving.

De container trok zwerfvuil aan, die onze havenmeesters elke morgen moesten opruimen.

De container trok ook meeuwen en ratten aan en heel wat vuilnis van derde gebruikers.

In het seizoen werden onze havenmeesters en hulphavenmeesters soms gedegradeerd tot luxe vuilnismannen en dit kan echt niet de bedoeling zijn.

Zowel onze concessieovereenkomst als OVAM leggen ons verplichtingen op wat het toekomstig afvalbeheer betreft.

Zoals jullie gezien hebben is een fonkelnieuw ondergronds containerstraatje geplaatst tegenover “De Sloepe”. Voorlopig enkel voor restafval en PMD fracties.

Restafval

 

Het storten van restafval is betalend, € 0,50 per lediging van 40 liter.

De RvB heeft besloten om per schip jaarlijks (365 dagen) 25 ledigingen voor rekening van het VNZ te nemen.

 

PMD

 

De capaciteit van de PMD schuif bedraagt 80 liter.

Belangrijk: deze fractie gaan we bij wijze van proef zelf verzamelen aan beide havenkantoortjes. Er komt een houder met transparante plastic zak waarin je

enkel PMD afval mag deponeren, liefst zo veel mogelijk verkleind!

Als deze zak vol is wordt hij door de havenmeester of hulphavenmeester zelf in de betreffende container gestort.

 

Glas

 

Voor ons een niet onbelangrijke fractie.

Momenteel is er enkel een glascontainer aan de Oude Haven, de houders van een ligplaats in de Nieuwe Haven moeten dus een eindje om.

Er wordt met de stad Blankenberge een oplossing gezocht om ook een glascontainer te voorzien in het afvalstraatje, we zijn ons allemaal bewust van het risico dat, zonder glascontainer, heel wat glas in de restafvalcontainer kan belanden en dat is zeker niet de bedoeling!

 

Wat hoort NIET thuis in ons afval ?

Afgedraaide olie, vervuild bilgewater, oude batterijen, olie- en mazoutfilters, grof vuil, verf- en verftoebehoren ,chemicaliën, kortom KGA.

Dit dient door de schippers zelf afgeleverd te worden in het containerpark van hun woonplaats.

Oproep

 

Wij proberen met flyers en signalisatie iedereen en ook onze bezoekers te informeren en te motiveren om op een juiste manier met afval om te gaan.

 

Thuis zijn we dit al gewend dus in onze haven mag dit zeker geen probleem zijn.

 

Het is een project dat ons allemaal aanbelangt en we hopen dan ook dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

Reactie schrijven

Commentaren: 0